Aktualności Aktualności

Organizacja Nadleśnictwa Rozwadów

Kierownictwo Nadleśnictwa Rozwadów

 

Nadleśniczy                                                                      Wojciech Chełpa

Zastępca Nadleśniczego                                                       Radosław Jędral

                                                                                         Mariusz Ciba

Główny Księgowy                                                                Małgorzata Dul

Inżynier nadzoru                                                                Roman Dudziak

Inżynier nadzoru                                                                Justyna Długosiewicz                                 

 

Podział na jednostki podległe - leśnictwa:

1. Leśnictwo Burdze

2. Leśnictwo Ciemny Kąt

3. Leśnictwo Charzewice

4. Leśnictwo Moskale

5. Leśnictwo Zaosie

6. Leśnictwo Zapolednik

7. Leśnictwo Żupawa

8. Leśnictwo Szkółki

9. Leśnictwo Huta Deręgowska

10. Leśnictwo Katy

11. Leśnictwo Pysznica