Lista aktualności Lista aktualności

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na usługi leśne w roku 2021 - II Przetarg

Nadleśnictwo Rozwadów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rozwadów w roku 2021 – II Przetarg”.