Asset Publisher Asset Publisher

Flisacy zacumowali w Stalowej Woli

Bractwo Flisackie p.w. Św. Barbary w Ulanowie czynnie włącza się w obchody Roku Rzeki Wisły organizując Flis Roku Rzeki Wisły Ulanów – Gdańsk 2017. Na swojej trasie flisacy nie pominęli Stalowej Woli. Mogliśmy ich przywitać 3 lipca w godzinach popołudniowych na brzegu za mostem przy ul. Czarnieckiego. Flis odbył się tratwą o długości ok. 70 metrów zbudowaną przez retmanów i flisaków tradycyjnymi narzędziami. Jednocześnie zachowany został historyczny charakter spływu: nazewnictwo, pieśni, stroje, zwyczaje, obrzędy, potrawy, co warto było zobaczyć.

Lasy Państwowe, a w tym Nadleśnictwo Rozwadów, partycypowały  w kosztach przedsięwzięcia. Na potrzeby budowy tratwy wykorzystano drewno pochodzące z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, stanowiące doskonałą promocję polskich lasów jako dobra narodowego.