Asset Publisher Asset Publisher

Jeszcze Polska nie zginęła - prawda i normalność

22 listopada br. kilka tysięcy leśników, myśliwych i rolników uczestniczyło w Warszawie w wiecu poparcia dla leśnej polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska na czele z jej ministrem prof. Janem Szyszko.

W manifestacji pod hasłem „ Jeszcze Polska nie zginęła – prawda i normalność ” wzięli udział przedstawiciele Lasów Państwowych, w tym kilkuset leśników z Regionalnej  Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Wśród nich obecna była grupa 18 leśników Nadleśnictwa Rozwadów.