Asset Publisher Asset Publisher

Obchody 80 rocznicy powstania COP

8-10 WRZEŚNIA 2017 – STALOWA WOLA

W ostatnich dniach na boiskach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej odbyły się uroczyste obchody 80-lecia Powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Organizatorami przedsięwzięcia byli: prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Fundacja Elementum Art z Nysy, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Komitet organizacyjny obchodów: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

9 września na obiektach MOSiR powstała scena plenerowa, miasteczko industrialne oraz familijny piknik naukowy. W ramach tych przedsięwzięć na zaproszenie Miejskiego domu Kultury w Stalowej Woli swoje stoisko wystawiło również Nadleśnictwo Rozwadów.

W ramach naszego stoiska   zaprezentowaliśmy tablice edukacyjne (zwierzęta leśne, zasady zachowania się w lesie, co nam daje las itp.). Były konkursy z nagrodami - rozpoznawanie gatunków drzew leśnych na podstawie próbek drewna, quiz "Przemądrzała sowa"(pytania z zakresu wiedzy związanej z przyrodą, ale też i ogólnej), sposoby określania wieku drzewa a także gry i układanki logiczne. Uczestnikom i zainteresowanym rozdano również 200 sadzonek rodzimych gatunków drzew i krzewów leśnych – dębów, modrzewi, dereni i jarzębiny itp. a także gadżety nadleśnictwa. Wszyscy chętni otrzymali foldery naszego nadleśnictwa jak również publikację Leśne Tajemnice Regionu Lubelskiego.

Pracownicy służby leśnej chętnie dzielili się swoją wiedzą na temat ochrony przyrody, sadzenia drzew, zrównoważonej gospodarki leśnej oraz starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania odwiedzających nasze stoisko.