Asset Publisher Asset Publisher

Pożar lasu

To już niestety kolejny pożar, który tym razem objął kilkadziesiąt hektarów lasu nadleśnictwa.

16 kwietnia br. w godzinach popołudniowych wystąpił pożar lasu w okolicach miejscowości Obojna w obrębie powiatu stalowowolskiego. Pożar objął drzewostany będące w zarządzie naszego nadleśnictwa, należące terytorialnie do leśnictwa Zaosie i Charzewice.

Ze względu na katastroficzne warunki atmosferyczne  tj. skrajnie niski poziom wilgotności ściółki leśnej oraz bardzo silny wiatr, nastąpiło bardzo szybkie jego rozprzestrzenienie. 

W kulminacyjnym momencie walki z ogniem brało udział ponad 30 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej, w tym jednostki sąsiadujących powiatów niżańskiego, tarnobrzeskiego i mieleckiego. W koordynowaniu akcji gaśniczej pomagały także sprowadzone dwa drony. Szczególnie cenną pomoc w walce z żywiołem zapewniała służba leśna nadleśnictwa oraz zakłady usług leśnych współpracujące z nadleśnictwem, wspierające swym sprzętem oraz znajomością terenu jednostki biorące udział bezpośrednio w akacji.   

Pożar został opanowany w godzinach wieczornych. Aktualnie trwa dogaszanie pojawiających się zarzewi ognia w miejscach o podłożu torfowym, nadzorowanie pożarzyska oraz wstępne szacowanie strat.  Ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar objął ok. 47 ha lasu, w tym ok. 8 ha upraw i młodników.  

To jeden z największych pożarów lasu odnotowanych w ostatnich kilkudziesięciu latach istnienia nadleśnictwa.

W związku z tym zdarzeniem, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rozwadów dziękuje wszystkim uczestnikom akcji gaśniczej, w szczególności strażakom pod dowództwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli Pana Roberta Lebiody, za bezprecedensowe poświęcenie i odwagę w walce z żywiołem.

Dziękuje również za zaangażowanie i ofiarność miejscowym leśnikom oraz pracownikom zakładów usług leśnych.

Jednocześnie nadleśnictwo apeluje i zwraca uwagę, że odpowiedzialne zachowanie się na obszarach leśnych polega m. in. na nie używaniu ognia, który, tak jak w tym przypadku, doprowadził do katastrofy ekologicznej. 

Pamiętajmy, las to nasze wspólne dobro narodowe, które powinniśmy pozostawić następnym pokoleniom w stanie nie gorszym niż obecny.