Asset Publisher Asset Publisher

Sympozjum ku czci śp. prof. dr hab. Jana Szyszko "Oblicza Ekologii"

25 stycznia 2020 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum „Oblicza ekologii” ku czci śp. Prof. dr hab. Jana Szyszko.

Na sympozjum do Torunia przyjechali najwybitniejsi specjaliści z dziedziny ekologii oraz wieloletni współpracownicy śp. Profesora. Wśród prelegentów byli m.in. minister środowiska Michał Woś, doradca prezydenta RP ds. klimatu Paweł Sałek, prezes ARiMR Tomasz Nowakowski i dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr Andrzej Konieczny.

Konferencję poprzedziła uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. abp. Sławoja Leszka Głodzia, po której odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą prof. Janowi Szyszce.

W uroczystości uczestniczył Pan Marek Kamola dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Z Nadleśnictwa Rozwadów w uroczystościach uczestniczyła kilkuosobowa delegacja z Panem Nadleśniczym Jackiem Pomykałą.

https://www.youtube.com/watch?v=HR5Rzn9BYoQ