Asset Publisher Asset Publisher

Coroczne wspomnienie patrona leśników - Św. Jana Gwalberta

Dnia 9 lipca br. w Parafii Stany, na styku granic trzech nadleśnictw: Nowa Dęba, Rudnik i Rozwadów, miały miejsce uroczystości połączone z odpustem ku czci Patrona Leśników św. Jana Gwalberta.

Mszy świętej przewodniczył ksiądz Wiktor Ojrzyński z Warszawy – dziekan Duszpasterzy Leśników, delegat biskupa Tadeusza Lityńskiego – Krajowego Duszpasterza Leśników. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu gości, wśród których znaleźli się m. in.: parlamentarzyści, samorządowcy, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Jerzy Sądel, zastępca dyrektora Adam Kornat, nadleśniczowie i liczne grono braci leśnej z nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Historia życia św. Jana Gwalberta w wyjątkowy sposób wiąże się z lasami. To właśnie on -  skromny włoski zakonnik oraz bracia, którzy poszli za jego przykładem, opiekując się lasami, są prekursorami zawodu leśnika i hodowli lasu. Około roku 1030 – w zalesionej dolinie Vallombrosa, miejscu oddalonym od ludzkich osad w czasach, kiedy nie istniała żadna norma dotycząca leśnictwa, zakonnicy kierując się regułą benedyktyńską, pracując wytrwale odnajdywali metody pomnażania leśnych bogactw, troszczyli się o drzewa, ptaki i zwierzęta leśne. Las poprzez każde zwierzę i każdą roślinę przemawiał do nich ukrytą mądrością Boga Stwórcy.

Jan Gwalbert - kanonizowany w roku 1193 przez Celestyna III, ogłoszony w roku 1951 przez papieża Piusa XII patronem ludzi lasu. Święty, który może być dla nas patronem wielu ważnych spraw takich jak przebaczenie czy pojednanie, który dopomagał w walce o uratowanie lasów. Święty za wstawiennictwem którego możemy prosić o mądrość w poznawaniu i rozumieniu lasu oraz praw natury w nim rządzących.

„Boże i Panie mój. Spraw miłościwie, abyśmy za wstawieniem się za nami świętego Jana Gwalberta, Opata, poleceni zostali miłosierdziu Twemu, i wszystko, czego własnymi zasługami otrzymać nie jesteśmy godni, za jego pośrednictwem dostąpili. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen"