Asset Publisher Asset Publisher

Zachęcamy do lektury Lubelskiego Głosu Lasu

Publikujemy wersję elektroniczną grudniowego numeru „Lubelskiego Głosu Lasu”, magazynu pracowników RDLP w Lublinie. Zapraszamy do lektury!

W najnowszym numerze naszej publikacji wróciliśmy do wydarzeń z września ubiegłego roku przypominając uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, odznak resortowych i innych wyróżnień podczas Regionalnych Obchodów Dni Lasu lubelskiej dyrekcji.

Wiele miejsca poświęciliśmy sytuacji zajęcy i kuropatw w OHZ LP na terenie Nadleśnictwa Lubartów, którą skomentowali nadleśniczy Piotr Kiszczak oraz główny specjalista ds. łowiectwa RDLP w Lublinie, Andrzej Tyrawski. Analizie poddaliśmy przyczyny spadku liczebności tych zwierząt, które w latach 60. XX wieku były najliczniej występującymi na Lubelszczyźnie.

Nie zabrakło relacji z VIII edycji Submisji Drewna Cennego „Lubelska Jesień”, w której piszemy nie tylko o tegorocznych wynikach, lecz także o początkach historii tego wydarzenia.

Z kolei z kart historii dowiadujemy się jaki związek z leśniczówką w leśnictwie Brzozowica (Nadleśnictwo Radzyń Podlaski) ma postać naczelnego kapelana powstania styczniowego, księdza Stanisława Brzóski.

Grudniowy numer Lubelskiego Głosu Lasu można przeczytać tutaj.