Asset Publisher Asset Publisher

Zwalczanie owadów

UWAGA - ZABIEG AGROLOTNICZEGO ZWALCZANIA OWADÓW.

Nadleśnictwo Rozwadów informuje, że w dniach od 02.05.2017 r. do 31.05.2017 r. planuje agrolotniczy zabieg zwalczania szkodników owadzich z zastosowaniem preparatów Mospilan 20 SP i Ikar 95 EC na terenie leśnictw Ciemny Kąt gmina Stalowa Wola, Moskale gmina Bojanów, Żupawa gmina Gorzyce i Grębów.

W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu w strefie zagrożenia  zabrania się:

  • wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie)
  • zbioru runa leśnego przez okres 14 dni od wykonania zabiegu
  • wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem
  • pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem

Zabieg uzależniony jest od warunków pogodowych, dlatego dokładny dzień wykonania zabiegu będzie podany na stronie internetowej Nadleśnictwa Rozwadów.

Teren objęty opryskiem (pola zabiegowe) zostanie oznakowany za pomocą tablic ostrzegawczych. W okolicznych miejscowościach wywieszone zostaną także na tablicach ogłoszeń informacje o zabiegu agrolotniczym.

Szczegółową charakterystykę i sposób użycia w/w wymienionych środków zawierają załączone etykiety- instrukcje stosowania.  

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny, szczegółowe pytania prosimy kierować pod numer telefonu Nadleśnictwa Rozwadów: 15 842 17 55 w.19