Aktualności Aktualności

FARMA FOTOWOLTAICZNA ZAMIAST LASU

Nadleśnictwo Rozwadów pragnie wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie planami budowy farmy fotowoltaicznej, magazynów energii oraz turbin wiatrowych na obszarze blisko 100 hektarów lasu na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, gdzie inwestorem jest PGE Energia Odnawialna. Jako instytucja odpowiedzialna za zarządzanie lasami, uważamy, że taka inwestycja jest moralnie nie do zaakceptowania. Wycinka blisko 100 ha lasu pod budowę farmy fotowoltaicznej zniszczy naturalne ekosystemy, zagrażając różnorodności biologicznej, a sama lokalizacja przyszłej farmy fotowoltaicznej to obszar wyjątkowo cenny przyrodniczo. Wzywamy Władze PGE Energia Odnawialna do poszukiwania alternatywnych lokalizacji dla tej inwestycji, które nie będą prowadzić do dewastacji przyrody bo to, co miało by być zrealizowane bez wątpienia jest sprzeczne z Deklaracją Środowiskową tejże firmy. Uważamy, iż ekonomiczne korzyści z takiej inwestycji nie rekompensują strat związanych z degradacją środowiska i utratą terenów zielonych, które oprócz wysokich walorów przyrodniczych mają znaczenie rekreacyjne i estetyczne dla lokalnej społeczności.