Aktualności Aktualności

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Ciemny Kąt

Ścieżka Edukacyjno – Przyrodnicza „Ciemny Kąt".


Została utworzona w roku 1998 na terenie leśnictw Ciemny Kąt  i Burdze. Rozpoczyna  się  ok. 800 m od  Stalowej Woli. Trasa  liczy  w sumie ok. 5 km i prowadzi po interesująco ukształtowanym terenie lasami gospodarczymi  do  obiektu  turystycznego „Grzybek". Znajdują  się  na  niej  przystanki z następującymi tablicami edukacyjnymi: „Zabezpieczenie  upraw  i młodników przed zwierzyną", „Młodnik", „Ochrona lasu przed owadami", „Sztuczne odnowienie lasu", „Dokarmianie zwierzyny", „Podnoszenie biologicznej odporności lasu", „Podszyt", „Las brzozowy", Ochrona przeciwpożarowa".
Każdego  roku  ścieżkę  odwiedza ok. 5000 osób w zorganizowanych grupach  i  drugie  tyle  indywidualnie.