Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Rozwadów powstało z lasów byłych własności prywatnych upaństwowionych na mocy Dekretu PKWN z dnia 12.12.1944r. Zostało powołane pismem Ministerstwa Leśnictwa znak: II/Org.002/12 z dnia 29.08.1946r. W chwili powstania zajmowało powierzchnię 9026 ha w ówczesnym powiecie Tarnobrzeg i Nisko z siedzibą w Rozwadowie. Jednostką nadrzędną nadleśnictwa była Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Rzeszowskiego w Tarnowie.


W maju 1957r. zlikwidowano Nadleśnictwo Jadachy, którego areał rozdzielono pomiędzy Nadleśnictwo Buda Stalowska i Rozwadów, do którego włączono uroczyska Zbydniów, Pogoń i Żupawę o łącznej powierzchni 1751,09 ha. Ogółem powierzchnia nadleśnictwa wyniosła 10758,20 ha.

W czasie dokonanej reorganizacji 1.01.1973r. do Nadleśnictwa Rozwadów dołączono Nadleśnictwo Rzeczyca Długa. Łączna powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 18780 ha.

W 1974r. Nadleśnictwo Rozwadów przekazało na rzecz Lasów Doświadczalnych IBL – Janów Lubelski leśnictwa: Rzeczyca, Ludian, Kochany. Granice oparto na rzece Bukowa. Powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 12809 ha.

Z dniem 1.01.1980r. Nadleśnictwo Rozwadów przejęło z Nadleśnictwa Rudnik leśnictwo Katy i Huta Deręgowska ( byłe Nadleśnictwo Ulanów ), zajmując powierzchnie 15540,55 ha.  

W 1981 w wyniku reorganizacji struktury organizacyjnej LP, Nadleśnictwo Rozwadów uzyskało zarząd nad gruntami Skarbu Państwa w obecnym zakresie zasięgu powierzchniowego.