Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Drzewostany nadleśnictwa tworzy 20 gatunków drzewiastych, z czego 16 występuje jako gatunki panujące.

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w nadleśnictwie jest sosna, która zajmuje 87,76% powierzchni i daje 89,05% zasobności drzewostanów nadleśnictwa. Gatunek ten osiąga przeciętnie I bonitację, a drzewostany charakteryzują się dobrą jakością hodowlaną i techniczną.

Kolejnym gatunkiem jest brzoza – drzewostany brzozowe zajmują 3,91% powierzchni i mają 2,69% udziału w zasobności drzewostanów nadleśnictwa. Gatunek występuje na wszystkich typach siedliskowych lasu. Gatunek osiąga dobrą bonitację, najczęściej I (66% powierzchni).

Olsza – zajmuje 3,79% powierzchni i daje 3,40% ogółu zasobów nadleśnictwa. Drzewostany olszowe występują na siedliskach BMw, BMb, LMw, LMb, Lw, Ol, OlJ. Gatunek ten osiąga najczęściej bonitację II - III.

Dąb (Db, Dbs, Dbc) z udziałem powierzchniowym 1,93% i pod względem zasobności 1,91%. Gatunek ten występuje najczęściej na siedlisku LMśw i LMw, Lw.

Jodła – gatunek występujący głównie na terenie obrębu Pysznica zajmuje 1,94% powierzchni i stanowi 2,46% zasobów drzewnych nadleśnictwa.