Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Rozwadów
Nadleśnictwo Rozwadów
15 842 17 55, kom. 660 683 237, Przeciwpożarowy Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny kom. 600 790 915
15 842 17 55 w. 13, 15 842 15 29

ul. Przemysłowa 1

37-465 Stalowa Wola

 

NIP : 865-000-35-62

REGON : 830017469

Nr konta bankowego:

PKO BP 70 1020 4391 0000 6702 0172 1943

BOŚ Bank 18 1540 1131 2113 7900 3281 0002

 

Biuro nadleśnictwa czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rozwadów lub wyznaczeni zastępcy, przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w biurze Nadleśnictwa Rozwadów w Stalowej Woli ul. Przemysłowa 1, 37-465 Stalowa Wola, w każdy wtorek w godz. od 1300 do 1530 lub w dzień następny w przypadku, gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy w godzinach od 1300 do 1530.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Rozwadów
Jacek Pomykała
15 842 17 55 - przez sekretariat, kom. 606 823 261
Zastępca Nadleśniczego
Mariusz Ciba
15 842 17 55 wew. 23, kom. 608 506 590
Główny Księgowy
Małgorzata Dul
15 842 17 55 wew. 12, kom. 600 790 321
Inżynier Nadzoru
Roman Dudziak
15 842 17 55 wew. 03, kom. 660 683 194
Inżynier Nadzoru
Justyna Długosiewicz
668115187
Sekretarz
Krzysztof Dul
15 842 17 55 wew. 05, kom. 608 330 554, 660 470 533

Sekretariat

Magdalena Zarzeczna-Pistor
Referent
Tel.: 15 842 17 55, kom. 660 321 972

Dział Gospodarki Leśnej

Marta Zawiślak
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: 15 842 17 55 w. 17, kom. 728 250 509
Artur Kłosowski
Starszy Specjalista SL
Tel.: 15 842 17 55 wew. 17, kom. 538 898 427
Anna Kawęcka
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 15 842 17 55 wew. 18, kom. 728 250 660
Marcin Borkowski
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 728 250 217
Grzegorz Tracz
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: tel. 15 842 17 55 wew. 19, kom. 728 250 310
Paulina Smogorzewska
Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: tel. 15 842 17 55 wew. 19, kom. 532 791 185
Łukasz Paleń
Podleśniczy w zastępstwie Specjalisty SL ds. hodowli lasu
Tel.: 539698518

Stanowisko do spraw pracowniczych

Barbara Kumięga
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 15 842 1755 wew.07, kom. 660 321 660

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Barbara Krasowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 15 842 17 55 wew. 05,
Ewa Pucuła
Starszy Referent
Tel.: 15 842 17 55 wew. 08, kom. 882 434 076
Tadeusz Kułaga
Robotnik Obsługi
Tel.: 662 255 061
Stanisław Usowski
Robotnik Obsługi

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Nowak
Księgowy
Tel.: 15 842 17 55 wew. 10
Malwina Wołoszyn
Księgowy
Tel.: 15 842 17 55 wew. 10
Patrycja Myszka
Kasjer
Tel.: 660321797

Posterunek Straży Leśnej

Maciej Szkutnik
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 15 842 17 55 wew. 06, kom. 606 492 348
Jerzy Dudzik
Strażnik Leśny
Tel.: 15 842 17 55 wew. 06, kom. 660 685 051

Stażyści

Łukasz Wala
Stażysta
Mateusz Lipowski
Stażysta