Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Rozwadów
Nadleśnictwo Rozwadów
, 15 8421755 , Przeciwpożarowy Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny kom. 600 790 915
15 842 17 55 w. 13, 15 842 15 29

ul. Przemysłowa 1

37-465 Stalowa Wola

 

NIP : 865-000-35-62

REGON : 830017469

Nr konta bankowego:

PKO BP 70 1020 4391 0000 6702 0172 1943

BOŚ Bank 18 1540 1131 2113 7900 3281 0002

 

Biuro nadleśnictwa czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rozwadów lub wyznaczeni zastępcy, przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w biurze Nadleśnictwa Rozwadów w Stalowej Woli ul. Przemysłowa 1, 37-465 Stalowa Wola, w każdy wtorek w godz. od 1300 do 1530 lub w dzień następny w przypadku, gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy w godzinach od 1300 do 1530.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Rozwadów
Wojciech Chełpa
15 842 17 55 - przez sekretariat,
Zastępca Nadleśniczego ds. marketingu i użytkowania lasu
Radosław Jędral
15 842 17 55 - przez sekretariat,
Zastępca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
Mariusz Ciba
15 842 17 55 - przez sekretariat,
Główny Księgowy
Małgorzata Dul
15 842 17 55 wew. 12, kom. 600 790 321
Inżynier Nadzoru
Roman Dudziak
15 842 17 55 wew. 03, kom. 660 683 194
Inżynier Nadzoru
Justyna Długosiewicz
668115187
Sekretarz
Krzysztof Dul
15 842 17 55 wew. 05, kom. 608 330 554

Sekretariat

Maria Skrzypek w zastępstwie Magdaleny Zarzecznej-Pistor
Referent
Tel.: 15 842 17 55

Dział Gospodarki Leśnej

Artur Kłosowski
Starszy Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 15 842 17 55 w. 17, kom. 538 898 427
Marta Zawiślak
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: 15 842 17 55 w. 17, kom. 728 250 509
Patrycja Myszka
Księgowy (czasowo przeniesiona do marketingu)
Tel.: 660321797
Anna Kawęcka
Starszy Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 15 842 17 55 wew. 18, kom. 728 250 660
Marcin Borkowski
Starszy Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 728 250 217
Grzegorz Tracz
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: tel. 15 842 17 55 wew. 19, kom. 728 250 310
Łukasz Paleń
Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: tel. 15 842 17 55 wew. 19, kom. 539698518

Stanowisko do spraw pracowniczych

Barbara Kumięga
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 15 842 1755 wew.07, kom. 660 321 660

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Barbara Krasowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 15 842 17 55 wew. 05,kom. 539262565
Ewa Pucuła
Starszy Referent
Tel.: 15 842 17 55 wew. 08, kom. 882 434 076
Tadeusz Kułaga
Robotnik Obsługi
Tel.: 662 255 061
Stanisław Usowski
Robotnik Obsługi
Tel.: 538184738

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Nowak
Księgowy
Tel.: 15 842 17 55 wew. 10, kom. 539698516
Malwina Wołoszyn
Księgowy
Tel.: 15 842 17 55 wew. 10, kom. 539698519

Posterunek Straży Leśnej

Maciej Szkutnik
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 15 842 17 55 wew. 06, kom. 606 492 348
Jerzy Dudzik
Strażnik Leśny
Tel.: 15 842 17 55 wew. 06, kom. 660 685 051

Stażyści

Karolina Frania
Stażysta
Piotr Frączek
Stażysta