Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Rozwadów prowadzą:


1. Starosta Stalowowolski - pow. 1 771 ha

    ul. Podleśna 15

    37-450 Stalowa Wola

    tel. 15 643 36 04

 

2. Starosta Tarnobrzeski - pow. 1 046 ha

    ul. 1 Maja 4

   39-400 Tarnobrzeg

    tel. 15 822 15 95 w. 253

 

3. Starosta Niżański - pow. 3 864 ha

    ul. 3 Maja 32C

    37-400 Nisko

    tel. 15 841 63 60 w. 253