Wydawca treści Wydawca treści

Pieszo-Rowerowa Ścieżka Edukacji Przyrodniczej

Pieszo – Rowerowa Ścieżka Edukacji Przyrodniczej.

W latach 2003 – 2006 na terenie leśnictw Charzewice i Zaosie powstała Pieszo – Rowerowa Ścieżka Edukacji Przyrodniczej. Utworzono ją  w miejscu gdzie przebiegał zlikwidowany rurociąg ciepłowniczy, zamieniając zdewastowany teren w cieszący się dużym  powodzeniem obiekt turystyczno – rekreacyjny. Na łącznej długości ponad 10 km znajduje się kilkanaście przystanków z tablicami edukacyjnymi oraz 3 wiaty wyposażone w stoły i ławki. W utworzeniu ścieżki pomogły środki przekazane przez Gminny, Powiatowy a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz  Urząd Miasta Stalowa Wola.