Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja ekologiczna

Nadleśnictwo Rozwadów realizując założenia Programu edukacji leśnej społeczeństwa na lata 2013 – 2021 współpracuje ze szkołami wszystkich szczebli oraz przedszkolami organizując dla dzieci i młodzieży zajęcia edukacyjne. Odbywają się one  w budynku biurowym oraz otoczeniu Nadleśnictwa, a także na ścieżkach  edukacyjnych oraz obiekcie turystycznym „Grzybek".

Nasza infrastruktura edukacyjno – turystyczna to:

* Centrum Edukacji Ekologiczno – Leśnej,

* Rowerowo – piesza ścieżka edukacji przyrodniczej Stalowa Wola – Jamnica,

* Ścieżka edukacji przyrodniczej Ciemny Kąt,

* Obiekt biwakowo – turystyczny „Grzybek" w Ciemnym Kącie.

Celem prowadzonej przez Nadleśnictwo edukacji ekologicznej jest:

* promowanie wiedzy o lesie, złożoności i bogactwie jego  ekosystemu,

* wyrabianie w społeczeństwie szacunku do przyrody, wpajanie właściwych zasad korzystania z jej bogactwa,

* promowanie kultury i historii związanej z leśnictwem i łowiectwem,

* ukazywanie korzyści jakie płyną z obecnej formy funkcjonowania Lasów Państwowych, gdzie korzystanie z  lasu  jest ogólnie dostępne.

Niektóre formy współpracy Nadleśnictwa z placówkami oświatowymi:

 * Zbieranie karmy i dokarmianie zwierzyny.   Pierwszym etapem jest   zbiór  płodów  rolnych   w  miesiącach sierpień – październik, drugi etap to rozwiezienie i wyłożenie karmy   w  miesiącach grudniu, styczniu i lutym. Uczestnicy otrzymują nagrody i okolicznościowe pamiątki.

* Zajęcia wakacyjne. W miesiącach letnich młodzież z organizowanych w mieście półkolonii w ramach cyklicznych zajęć zwiedza budynek Nadleśnictwa z Centrum Edukacji Ekologiczno - Leśnej oraz otoczeniem biura.

* Dzień Dziecka w Nadleśnictwie Rozwadów. Międzynarodowy Dzień Dziecka to okazja do zaproszenia dzieci do naszego Nadleśnictwa. Przez cały dzień dzieci zwiedzają teren biura i otoczenie naszej firmy, oglądają filmy przyrodnicze, a na koniec otrzymują słodycze, okolicznościowe pamiątki i gadżety.

* Lekcje przyrody i   spotkania z młodzieżą.

Edukator  Nadleśnictwa bierze udział w   następujących  formach edukacji: 

- prowadzenie  lekcji  przyrody  na  terenie  szkół ( 5 – 10 rocznie),

- „ zielone lekcje " – przeprowadzenie  grup  szkolnych  po  ścieżce połączone z  prelekcją  ( 15-20 rocznie ),

- wykłady i prelekcje w Centrum Edukacji Leśno - Ekologicznej połączone z prezentacją filmów o tematyce leśnej (4-6 miesięcznie).

Zachęcamy zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do udziału w prowadzonych przez nas zajęciach. Prowadzą je profesjonaliści, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości, nauczą poruszania się po lesie, pokażą jak piękne są nasze lasy.

Wizytę w Nadleśnictwie należy wcześniej zgłosić pod numerem telefonu 15 842 17 55.