Wydawca treści Wydawca treści

Strefy ochronne zwierząt

Na terenie Nadleśnictwa Rozwadów utworzono strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania następujących gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową:

1. Bielik ( Haliaeetus albicilla )           

2. Orlik krzykliwy ( Aquila pomarina )  - dwie strefy

3. Bocian czarny ( Ciconia nigra )