Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Od 1946 - roku powstania Nadleśnictwa Rozwadów - zasoby leśne w zarządzie nadleśnictwa objęte były następującymi planami urządzeniowymi:

1. Prowizoryczne urządzenie na okres: 1.X.1946 r. do 30.IX.1956 r.
Planem objęta została powierzchnia 9007,11 ha, w tym powierzchnia leśna 8460,61 ha.
Etaty cięć użytków głównych na pierwsze 10-lecie w masie grubizny wynosił:

 • rębne                    63220 m3
 • przedrębne         22790 m3
 • Razem                  86010 m3

Plan zalesień i odnowień wynosił 1792 ha.

2. Definitywne urządzenie na okres: 1.X.1957 r. do 30.IX.1967 r.
Planem objęta została powierzchnia 10758,20 ha.
Etaty cięć użytków głównych na pierwsze 10-lecie w masie grubizny wynosił:

 • rębne                   79560 m3
 • przedrębne        37400 m3
 • Razem               116960 m3

3. I rewizja urządzenia na okres:
-1.X.1968 r. do 30.IX.1978 r.
-1.X.1967 r. do 30.IX.1977 r. (obręb Pysznica – N-ctwo Rzeczyca Długa)
-1.X.1968 r. do 30.IX.1978 r. (obręb Pysznica – N-ctwo Ulanów)
Planem została objęta powierzchnia 10789,25 ha, w tym powierzchnia leśna 10187,80 ha.
Etaty cięć użytków głównych na pierwsze 10-lecie w masie grubizny wynosił:

 • rębne                 87870 m3
 • przedrębne      77788 m3
 • Razem             165658 m3

Przeciętny zapas na 1 ha wynosił 145 m3 grubizny i przeciętny wiek 45 lat.

4.  II rewizja urządzenia na okres: 1.I.1982 r. do 31.XII.1991 r.
Planem objęta została powierzchnia 15549,78 ha, w tym powierzchnia leśna 14745,30 ha.

 • rębne                 17941 m3
 • przedrębne      19012 m3
 • Razem               36953 m3

5.  III rewizja urządzenia na okres: 1.I.1992 r. do 31.XII.2001 r.
Planem objęta została powierzchnia 15578,53 ha, w tym powierzchnia leśna 15278,11 ha.

6.  IV rewizja urządzenia na okres: 1.I.2002 r. do 31.XII. 2011 r.
Planem objęta została powierzchnia 15633,02 ha, w tym powierzchnia leśna 15389,57 ha.
Etaty cięć użytków głównych na pierwsze 10-lecie w masie grubizny wynosił:

 • rębne               312655 m3
 • przedrębne    226611 m3
 • Razem             539266 m3

7. V rewizja urządzania na okres: 1.I.2012 r. do 31.XII.2021 r.
Planem objęta została powierzchnia 15883,53 ha, w tym powierzchnia leśna 15672,75 ha.
Etaty cięć użytków głównych na pierwsze 10-lecie w masie grubizny wynosi:

 • rębne            531125 m3
 • przedrębne 185573 m3
 • Razem          716698 m3