Wydawca treści Wydawca treści

Centrum Edukacji Leśno-Ekologicznej

Centrum Edukacji Leśno – Ekologicznej.


W budynku nadleśnictwa w latach 2006-2008 w trzech pomieszczeniach stworzona została izba edukacyjna. Składa się z sali konferencyjnej, sali ekspozycyjnej i pracowni przyrodniczej.   Na podstawie kompletu przekrojów glebowych można zapoznać się z warstwami gleb charakterystycznymi dla naszych okolic. Szereg eksponatów przybliża świat przyrody. Obiekt odwiedzają zorganizowane grupy, głównie młodzieży szkolnej realizując tu część programu nauczania. Odbywają się w nim także spotkania i konferencje z udziałem środowisk związanych z ochroną przyrody.